Një partneritet i gjatë me Fantoni-n na jep mundësinë për të ofruar një gamë të sofistikuar të zyrave ekzekutive. Materiale si lëkurë në unicitetin e saj, ngrohtësia dhe bukuria natyrale e drurit, në një realizim të përsosur artizanal, druri i llakuar një projekt nën shenjën e dizanjit. Koleksione që ju lejojnë të shpreheni dhe të gjeni harmoni në mjedisin e punës, pa u privuar nga prestigji.