Tavanet prej druri, metali, fibër minerale dhe allçi e veshur. Ky lloj tavani zëasorbues, krijon një hapësirë teknike ku mund të vendosen sistemet e impianteve  të ndryshme të mjedisit tuaj. Nivel i lartë i zëthithjes në varësi të nevojave të ambienteve të ndryshme; veçanërisht i përshtatshëm për t’u instaluar në auditore, teatro, aeroporte, qendra konventash, dhoma konferencash, zyra ergonomike prestigjioze, hotele, restorante.