Arshiva rezistente dhe pajisje praktike për mobilimin e zyrave dhe ambienteve të ndryshme publike. Të lëvizshme dhe fikse të projektuara për të zgjidhur kërkesat e magazinimit dhe ruajtjen e sendeve personale në hapësirat kolektive dhe të punës.