I-Wallspace janë sisteme ndarëse me xham të projektuar për të ndarë hapësira që të mikpresin me dizajn dhe origjinalitet: xhami është materiali protagonist, dhe integrohet me sistemet e ngrohjes dhe zëthithëse të Fantoni-t, një projekt me 360 gradë për të siguruar zgjidhje të plota dhe maksimale, liri dhe krijimtari. Integrohet me çdo lloj tavani dhe muri, rrit uljen e nivelit të zhurmës deri në 41dB.