Çdo kompani ka hapësirën e vet për takimet apo mbledhjet, informale mes kolegëve apo ato më impenjative me klientët. Ne propozojmë një koleksion të plotë për tavolina konferencash, tavplina per mbledhje te cilat plotësojne kërkesa nga më të ndryshmet. Druri, të llakuara, të veshura me lëkurë apo kristal. Nga materialet e thjeshta ose më të çmuara në varësi të kërkesës tuaj. Salla per mbledhje mobilohen me tavolina, rafte, karrige konferencash dhe veshjet zeabsorbuese dhe izoluese tek ne me materialet me inovative ne treg.