TRE-Più është një mark kryesore në panoramën botërore në prodhimin e dyerve dhe jo vetëm, që në origjinë filozofia e tyre është prodhimi “100% Made in Italy”. Krijojnë dyer unike, ku çdo dhomë bëhet ekskluzive. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet bashkëpunimit me partneritete të rëndësishme si disa dizanjer prestigjiozë ndërkombëtar Cini Boeri; F.A. Porsche; Antonio Citterio; Daniel Libeskind. 

Një vëmendje dhe përkujdesje gjatë fazës së prodhimit, zgjedhje materialesh ekskluzive, teknologji e lartë dhe një mendje e hapur.