Siguria është e tillë kur ajo është e garantuar 100% në çdo pjesë përbërëse: Certifikimi për blindimin përfshirja e xhamit të blinduar jo vetëm një aksesor estetik, përdorimi i cilindrit Evropian rrit performancën e sigurisë, furnizimi me tre çelësa ju bën të mundur të ndryshoni shifrën e sigurisë, kjo maksimizon ndjenjën e mbrojtjes dhe qetësisë së jetës së përditshme.

Zejtaria është një vlerë plus e dyerve të blinduara, saktësi, uniciteti bëjmë të mundur personalizimin e dyerve të blinduara.