Koleksioni TRE-D ofron të gjithëve mundësinë për të pasur një derë cilësore, estetikisht të bukur dhe me një teknologji të lartë. Në këtë koleksion ofrojmë dyert me rrëshqitje, me palosje, ose ato me hapje normale.